| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42337 RESPINA-AS
PREFIKSY:   RESPINA-AS AS42337
TRACEROUTE:  5.160.96.0 5.160.96.0
LOOKING GLASS: 5.160.96.0 5.160.96.0
IPv6 in 6to4: 2002:5a0:6000::5a0:6000

IR
inetnum:    5.160.0.0 - 5.160.255.255
netname:    IR-RSPN-20120725
country:    IR
descr:     respina
org:      ORG-RNB1-RIPE
admin-c:    EM13591-RIPE
tech-c:     EM13591-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-lower:   MNT-RSPN
mnt-domains:  MNT-RSPN
mnt-routes:   MNT-RSPN
created:    2014-09-25T08:16:29Z
last-modified: 2021-06-04T09:53:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RNB1-RIPE
org-name:    Respina Networks & Beyond PJSC
descr:     Respina Networks & Beyond PJSC
country:    IR
descr:     Respina Networks & Beyond PJSC
org-type:    LIR
address:    No. 1, Pedaran Alley, Nezami Ganjavi St.,
        Tavanir St., Valiasr Ave.
address:    1434894411
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191070000
phone:     +982184230000
fax-no:     +982188191083
admin-c:    RA7044-RIPE
admin-c:    RA7044-RIPE
abuse-c:    RAD41-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2007-01-16T11:11:03Z
last-modified: 2021-08-24T09:09:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ebrahim Mojtabaei
address:    No.1, Pedaran Alley. Nezami Ganjavi St. Tavanir St. Valiasr St. Tehran, Iran, Zip Code: 14348
phone:     +982191070000
org:      ORG-RNB1-RIPE
nic-hdl:    EM13591-RIPE
mnt-by:     PDZ-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-by:     RSPN-Admin
created:    2021-04-07T12:48:32Z
last-modified: 2021-04-07T12:48:32Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.160.96.0/24
descr:     Respina-Route
origin:     AS42337
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2014-08-16T10:45:35Z
last-modified: 2014-08-16T10:45:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]