| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS198357 Padidar
PREFIKSY:   Padidar AS198357
TRACEROUTE:  5.159.55.0 5.159.55.0
LOOKING GLASS: 5.159.55.0 5.159.55.0
IPv6 in 6to4: 2002:59f:3700::59f:3700

IR
inetnum:    5.159.48.0 - 5.159.55.255
netname:    IR-PADIDARTECHNOLOGY-20120727
country:    IR
org:      ORG-PTC8-RIPE
admin-c:    MM33588-RIPE
tech-c:     mm26282-RIPE
status:     ALLOCATED PA
remarks:    trouble: SPAM issues: abuse@padidar.com
remarks:    trouble: General information: info@padidar.com
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Padidar
mnt-lower:   Padidar
mnt-routes:   Padidar
created:    2012-07-27T11:57:43Z
last-modified: 2018-04-16T10:27:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PTC8-RIPE
org-name:    Padidar Technology Co
country:    IR
org-type:    LIR
address:    3rd floor, Ansar-al-Rasoul Bldg, Vali-e-Asr crossroad
address:    7613754844
address:    Kerman
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +983432263200
fax-no:     +983432263200
admin-c:    MM33588-RIPE
admin-c:    mm26282-RIPE
abuse-c:    PD7123-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Padidar
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Padidar
created:    2012-06-12T11:42:52Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mansour Maddah
address:    3rd floor, Ansar-al-Rasoul Bldg, Vali-e-Asr crossroad
address:    Kerman, Iran
phone:     +983432263200
nic-hdl:    MM33588-RIPE
mnt-by:     Padidar
created:    2012-06-14T16:33:53Z
last-modified: 2018-11-02T15:59:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     mansoor maddah
address:    baghmelli sq. kerman iran
phone:     +98 341 223 49 00
nic-hdl:    mm26282-RIPE
mnt-by:     AS12880-MNT
created:    2011-01-18T12:01:59Z
last-modified: 2011-01-18T12:01:59Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.159.55.0/24
descr:     Padidar
origin:     AS198357
mnt-by:     Padidar
created:    2018-12-15T08:24:50Z
last-modified: 2018-12-15T08:24:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]