| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35805 
PREFIKSY:    AS35805
TRACEROUTE:  5.152.15.0 5.152.15.0
LOOKING GLASS: 5.152.15.0 5.152.15.0
IPv6 in 6to4: 2002:598:f00::598:f00

GE
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.152.0.0 - 5.152.99.255
netname:    SILKNET-BROADBAND
descr:     SILKNET BROADBAND
country:    GE
org:      ORG-UToG1-RIPE
admin-c:    SILK2-RIPE
tech-c:     SILK2-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-UTG
created:    2012-07-19T11:37:54Z
last-modified: 2023-12-15T16:10:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UTOG1-RIPE
org-name:    JSC "Silknet"
country:    GE
org-type:    LIR
address:    95 Tsinamdzgvrishvili Str.
address:    0112
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +99532100000
fax-no:     +99532100000
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UTG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UTG
admin-c:    SILK2-RIPE
tech-c:     SILK2-RIPE
abuse-c:    SILK3-RIPE
created:    2005-08-09T12:38:13Z
last-modified: 2023-12-15T15:47:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SILKNET NOC
address:    95 Tsinamdzgvrishvili st. 0112 Tbilisi, Georgia
admin-c:    DS25760-RIPE
admin-c:    ZS2005-RIPE
tech-c:     GS20532-RIPE
tech-c:     KK7955-RIPE
tech-c:     GG19711-RIPE
nic-hdl:    SILK2-RIPE
mnt-by:     MNT-UTG
created:    2011-06-23T12:18:57Z
last-modified: 2024-02-21T14:59:24Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.152.15.0/24
descr:     SILKNET-BROADBAND
origin:     AS35805
mnt-by:     MNT-UTG
created:    2020-02-25T06:50:27Z
last-modified: 2020-02-25T06:50:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]