| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25091 IP-MAX
PREFIKSY:   IP-MAX AS25091
TRACEROUTE:  5.144.38.0 5.144.38.0
LOOKING GLASS: 5.144.38.0 5.144.38.0
IPv6 in 6to4: 2002:590:2600::590:2600

FR
inetnum:    5.144.32.0 - 5.144.39.255
netname:    CH-IP-MAX-20120711
country:    CH
org:      ORG-AI47-RIPE
admin-c:    FMAX1-RIPE
tech-c:     IPMX-RIPE
status:     ALLOCATED PA
geofeed:    https://geofeed.ip-max.net/ip-max.csv
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IP-MAX-MNT
mnt-lower:   IP-MAX-MNT
mnt-domains:  IP-MAX-MNT
mnt-routes:   IP-MAX-MNT
created:    2012-07-11T10:05:24Z
last-modified: 2022-09-09T13:06:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AI47-RIPE
org-name:    IP-Max SA
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Quai du Rhone 8
address:    1205
address:    Geneva
address:    SWITZERLAND
phone:     +41225105400
fax-no:     +41225105409
admin-c:    FMAX1-RIPE
tech-c:     IPMX-RIPE
abuse-c:    IPMX-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IP-MAX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IP-MAX-MNT
created:    2010-03-19T12:03:09Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IP-Max Engineering
address:    Quai du Rhone 8
address:    1205 Geneva
address:    Switzerland
phone:     +41 22 510 54 00
admin-c:    FMAX1-RIPE
tech-c:     FMAX1-RIPE
tech-c:     PBVP1-RIPE
nic-hdl:    IPMX-RIPE
mnt-by:     IP-MAX-MNT
created:    2010-03-22T19:31:15Z
last-modified: 2021-11-13T09:18:24Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ip-max.net

person:     Frederic Gargula
address:    IP-Max SA
address:    Quai du Rhone 8
address:    CH-1205 Geneva
address:    Switzerland
phone:     +41 22 510 54 01
nic-hdl:    FMAX1-RIPE
mnt-by:     IP-MAX-MNT
created:    2004-05-19T15:28:27Z
last-modified: 2017-12-11T10:50:24Z
source:     RIPE


route:     5.144.32.0/21
descr:     IP-Max in Deltalis DK2
origin:     AS25091
mnt-by:     IP-MAX-MNT
mnt-lower:   IP-MAX-MNT
created:    2018-02-08T13:02:01Z
last-modified: 2018-02-08T13:02:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]