| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8708 
PREFIKSY:    AS8708
TRACEROUTE:  5.14.88.0 5-14-88-0.residential.rdsnet.ro
LOOKING GLASS: 5.14.88.0 5-14-88-0.residential.rdsnet.ro
IPv6 in 6to4: 2002:50e:5800::50e:5800

RO
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.14.80.0 - 5.14.95.255
netname:    RO-RESIDENTIAL
descr:     RCS & RDS Residential
descr:     City: Constanta
country:    RO
admin-c:    RDS-RIPE
tech-c:     RDS-RIPE
tech-c:     RDS2012-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     AS8708-MNT
mnt-lower:   AS8708-MNT
created:    2023-06-15T20:17:21Z
last-modified: 2023-06-15T20:17:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RCS & RDS NOC
address:    71-75 Dr. Staicovici
address:    Bucharest / ROMANIA
phone:     +40 21 30 10 888
fax-no:     +40 21 30 10 892
abuse-mailbox: abuse@rcs-rds.ro
admin-c:    GEPU1-RIPE
tech-c:     GEPU1-RIPE
nic-hdl:    RDS-RIPE
mnt-by:     RDS-MNT
remarks:    +------------------------------------------------------------+
remarks:    | Please use ABUSE@RCS-RDS.RO for complaints and only after |
remarks:    | you have tried contacting directly our customers according |
remarks:    | to the details registered in RIPE database.        |
remarks:    +------------------------------------------------------------+
remarks:    | DO NOT CALL, FAX, OR CONTACT US BY ANY OTHER MEANS EXCEPT |
remarks:    |          abuse@rcs-rds.ro            |
remarks:    +------------------------------------------------------------+
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-08-21T07:16:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RCS RDS
address:    71-75 Dr. Staicovici
address:    Bucharest / ROMANIA
phone:     +40 21 30 10 888
fax-no:     +40 21 30 10 892
abuse-mailbox: abuse@rcs-rds.ro
admin-c:    GEPU1-RIPE
tech-c:     GEPU1-RIPE
nic-hdl:    RDS2012-RIPE
mnt-by:     RDS-MNT
remarks:    +------------------------------------------------------------+
remarks:    | Please use ABUSE@RCS-RDS.RO for complaints and only after |
remarks:    | you have tried contacting directly our customers according |
remarks:    | to the details registered in RIPE database.        |
remarks:    +------------------------------------------------------------+
remarks:    | DO NOT CALL, FAX, OR CONTACT US BY ANY OTHER MEANS EXCEPT |
remarks:    |          abuse@rcs-rds.ro            |
remarks:    +------------------------------------------------------------+
created:    2012-01-24T08:33:39Z
last-modified: 2013-05-11T03:16:10Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.14.88.0/22
descr:     SC Infogate Telecom SRL
origin:     AS8708
mnt-by:     RDS-MNT
created:    2012-07-26T11:41:54Z
last-modified: 2012-07-26T11:41:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]