| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39039 STANSAT
PREFIKSY:   STANSAT AS39039
TRACEROUTE:  5.134.68.0 5.134.68.0
LOOKING GLASS: 5.134.68.0 5.134.68.0
IPv6 in 6to4: 2002:586:4400::586:4400

PL
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.134.68.0 - 5.134.71.255
netname:    STANSAT-CUSTOMERS
descr:     STANSAT Broadband Customers
country:    PL
admin-c:    JW1610-RIPE
tech-c:     JW1610-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     STANSAT-MNT
mnt-lower:   STANSAT-MNT
mnt-routes:   STANSAT-MNT
created:    2013-12-19T10:54:54Z
last-modified: 2013-12-19T10:54:54Z
source:     RIPE

person:     Jakub Wroniecki
address:    STANSAT mgr. inz Stanislaw Grzesik
address:    ul. Poznanska 127a/100
address:    05-850 Ozarow Mazowiecki
phone:     +48 22 722 39 78
fax-no:     +48 22 721 21 28
nic-hdl:    JW1610-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2004-05-17T13:05:57Z
last-modified: 2004-05-17T13:05:57Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.134.68.0/22
descr:     STANSAT IP
origin:     AS39039
mnt-by:     STANSAT-MNT
created:    2013-12-19T13:21:01Z
last-modified: 2013-12-19T13:21:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]