| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39234 STONE-IS
PREFIKSY:   STONE-IS AS39234
TRACEROUTE:  5.134.0.0 5.134.0.0
LOOKING GLASS: 5.134.0.0 5.134.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:586:000::586:000

BE
inetnum:    5.134.0.0 - 5.134.7.255
netname:    BE-COMBELLNV-20120706
country:    BE
org:      ORG-CN93-RIPE
admin-c:    CN1108-RIPE
tech-c:     CN1108-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     COMBELL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2019-03-20T09:44:38Z
last-modified: 2019-03-20T09:44:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CN93-RIPE
org-name:    Combell NV
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Skaldenstraat 121
address:    9042
address:    Gent
address:    BELGIUM
phone:     +3292187979
admin-c:    SC18514-RIPE
admin-c:    FP12084-RIPE
tech-c:     SC18514-RIPE
tech-c:     FP12084-RIPE
abuse-c:    AR37159-RIPE
mnt-ref:    COMBELL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COMBELL-MNT
created:    2016-08-03T07:10:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      COMBELL NOC
address:    Skaldenstraat 121
address:    B-9042 Gent
address:    Belgium
abuse-mailbox: abuse@combell.com
tech-c:     CT1447-RIPE
admin-c:    CT1447-RIPE
mnt-by:     COMBELL-MNT
tech-c:     CT1447-RIPE
nic-hdl:    CN1108-RIPE
created:    2005-10-11T11:26:48Z
last-modified: 2013-05-29T20:32:57Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.134.0.0/23
descr:     Stone Internet Services Infrasturcture
origin:     AS39234
mnt-by:     MNT-STONEIS
created:    2013-06-24T17:40:45Z
last-modified: 2013-11-27T09:24:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]