| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.83.14 (lg) / ec2-3-236-83-14.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:530e::3ec:530e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51747 
PREFIKSY:    AS51747
TRACEROUTE:  5.133.192.168 5.133.192.168
LOOKING GLASS: 5.133.192.168 5.133.192.168
IPv6 in 6to4: 2002:585:c0a8::585:c0a8

SE
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.133.192.168 - 5.133.192.171
netname:    SE-ETTNET-20200729
country:    SE
org:      ORG-EA45-RIPE
admin-c:    FB9451-RIPE
tech-c:     FB9451-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2020-07-29T08:05:50Z
last-modified: 2020-07-29T08:05:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA45-RIPE
org-name:    Internet Vikings International AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Sveavgen 33
address:    11134
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +4684414499
fax-no:     +4684414498
abuse-c:    AR17147-RIPE
mnt-ref:    ETTNET-LIR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2004-04-17T12:03:12Z
last-modified: 2023-08-01T13:52:51Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    FB9451-RIPE

person:     Fredik Berglund
address:    Internetbolaget Sweden AB
address:    Birkagatan 28
address:    SE 100 31 Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 4414499
fax-no:     +46 8 4414498
nic-hdl:    FB9451-RIPE
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2011-04-12T09:21:26Z
last-modified: 2011-04-12T09:21:26Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.133.192.0/19
origin:     AS51747
mnt-by:     ETTNET-LIR
created:    2020-07-15T15:36:08Z
last-modified: 2020-07-15T15:36:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]