| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS200088 ARTNET2
PREFIKSY:   ARTNET2 AS200088
TRACEROUTE:  5.133.12.0 gdamail.softmedia.pl
LOOKING GLASS: 5.133.12.0 gdamail.softmedia.pl
IPv6 in 6to4: 2002:585:c00::585:c00

PL
inetnum:    5.133.12.0 - 5.133.12.0
netname:    PL-ISONET_Przedsi__bior
descr:     ISONET Przedsi?biorstwo Informatyczne
country:    PL
admin-c:    WR1639-RIPE
tech-c:     WR1639-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-ARTNET-API
created:    2020-05-14T11:57:30Z
last-modified: 2020-05-14T11:57:30Z
source:     RIPE

person:     Wojciech Reszkowski
address:    ul. Gdanska 26a, 89-600 Chojnice
phone:     +48509711824
mnt-by:     MNT-ARTNET-API
nic-hdl:    WR1639-RIPE
created:    2017-03-30T05:38:18Z
last-modified: 2017-10-30T23:43:25Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.133.12.0/24
origin:     AS197155
mnt-by:     MNT-ARTNET
mnt-by:     MNT-ARTNET-API
created:    2018-06-25T10:57:03Z
last-modified: 2018-06-25T10:57:03Z
source:     RIPE


route:     5.133.12.0/24
descr:     Artnet Sp. z o.o.
origin:     AS200088
mnt-by:     MNT-ARTNET
created:    2013-10-24T10:57:35Z
last-modified: 2013-10-24T10:57:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]