| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.83.14 (lg) / ec2-3-236-83-14.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:530e::3ec:530e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS34665 
PREFIKSY:    AS34665
TRACEROUTE:  5.101.4.0 5.101.4.0
LOOKING GLASS: 5.101.4.0 5.101.4.0
IPv6 in 6to4: 2002:565:400::565:400

RU
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.101.4.0 - 5.101.4.255
netname:    PIN-DATACENTER-NET
descr:     s80.spb-dc's objects
country:    RU
admin-c:    PIN44050-RIPE
tech-c:     PIN44050-RIPE
status:     SUB-ALLOCATED PA
mnt-domains:  MNT-PINSUPPORT
mnt-domains:  MNT-PIN
mnt-routes:   MNT-PINSUPPORT
mnt-routes:   MNT-PIN
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
mnt-by:     MNT-PIN
created:    2016-01-25T19:11:53Z
last-modified: 2022-09-22T01:58:00Z
source:     RIPE

role:      PINDC Support and NOC Teams
org:      ORG-PINl1-RIPE
address:    58 Malaya Balkanskaya
address:    Saint-Petersburg
address:    192029
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126772525
abuse-mailbox: abuse@pindc.ru
nic-hdl:    PIN44050-RIPE
mnt-by:     MNT-PIN
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2013-06-08T06:08:16Z
last-modified: 2020-12-16T10:58:34Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.101.4.0/24
descr:     PIN DC
origin:     AS34665
mnt-by:     MNT-PIN
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2019-11-07T13:35:29Z
last-modified: 2019-11-07T13:35:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]