| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3209 
PREFIKSY:    AS3209
TRACEROUTE:  5.10.56.0 ip-005-010-056-000.um01.pools.vodafone-ip.de
LOOKING GLASS: 5.10.56.0 ip-005-010-056-000.um01.pools.vodafone-ip.de
IPv6 in 6to4: 2002:50a:3800::50a:3800

DE
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.10.48.0 - 5.10.63.255
netname:    DE-KABELBW-20120726
country:    DE
org:      ORG-KBGC1-RIPE
admin-c:    UMAC-RIPE
tech-c:     UMTC-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UNITYMEDIA-MNT
created:    2012-07-26T09:17:12Z
last-modified: 2022-01-13T22:12:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KBGC1-RIPE
org-name:    Vodafone West GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Ferdinand-Braun-Platz 1
address:    40549
address:    Dsseldorf
address:    GERMANY
phone:     +49 221 46619100
admin-c:    UMAC-RIPE
abuse-c:    UMAB-RIPE
tech-c:     UMTC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UNITYMEDIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UNITYMEDIA-MNT
created:    2004-04-17T11:09:16Z
last-modified: 2022-06-28T11:52:45Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +49 2273 605 4339
fax-no:     +49 221 2991 9002

role:      Unitymedia Administration
address:    Vodafone West GmbH
address:    Ferdinand-Braun-Platz 1
address:    40549 Dsseldorf
address:    GERMANY
admin-c:    MH3982-RIPE
admin-c:    HZ1532-RIPE
tech-c:     UMTC-RIPE
nic-hdl:    UMAC-RIPE
mnt-by:     UNITYMEDIA-MNT
mnt-by:     KabelBW-MNT
created:    2009-07-10T11:13:10Z
last-modified: 2023-01-12T14:56:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Unitymedia Technical Contact
address:    Vodafone West GmbH
address:    Ferdinand-Braun-Platz 1
address:    40549 Dsseldorf
address:    GERMANY
admin-c:    UMAC-RIPE
admin-c:    UMAB-RIPE
tech-c:     MH3982-RIPE
tech-c:     HZ1532-RIPE
nic-hdl:    UMTC-RIPE
mnt-by:     UNITYMEDIA-MNT
mnt-by:     KabelBW-MNT
created:    2009-07-10T11:13:10Z
last-modified: 2023-01-12T14:57:31Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.10.56.0/21
descr:     KabelBW
origin:     AS29562
mnt-by:     KabelBW-MNT
created:    2013-05-28T12:31:07Z
last-modified: 2013-05-28T12:31:07Z
source:     RIPE


route:     5.10.56.0/21
descr:     Vodafone West
origin:     AS3209
mnt-by:     UNITYMEDIA-MNT
created:    2021-03-08T21:56:22Z
last-modified: 2021-03-08T21:56:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]