| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201746 OLIVENET-AS
PREFIKSY:   OLIVENET-AS AS201746
TRACEROUTE:  45.141.194.0 45.141.194.0
LOOKING GLASS: 45.141.194.0 45.141.194.0
IPv6 in 6to4: 2002:2d8d:c200::2d8d:c200

ES
NetRange:    45.138.168.0 - 45.150.57.255
CIDR:      45.140.0.0/14, 45.150.48.0/21, 45.150.0.0/19, 45.150.32.0/20, 45.139.0.0/16, 45.138.176.0/20, 45.148.0.0/15, 45.150.56.0/23, 45.138.192.0/18, 45.138.168.0/21, 45.144.0.0/14
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-45-138-168-0-1
Parent:     NET45 (NET-45-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2014-05-22
Updated:    2021-12-13
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/45.138.168.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    45.141.192.0 - 45.141.195.255
netname:    ES-OLIVENET-TV-20190815
country:    ES
org:      ORG-OIS13-RIPE
mnt-routes:   DC6226-MNT
mnt-routes:   ON6225-MNT
admin-c:    SB26970-RIPE
tech-c:     SB26970-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     mnt-es-olivenet-tv-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2019-08-15T12:23:25Z
last-modified: 2019-08-21T10:53:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OIS13-RIPE
org-name:    OLIVENET IPTV S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    calle de la Cruz 11
address:    29620
address:    Torremolinos-Mlaga
address:    SPAIN
phone:     +34951562562
admin-c:    SB26970-RIPE
tech-c:     SB26970-RIPE
abuse-c:    AR54682-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-olivenet-tv-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-olivenet-tv-1
created:    2019-08-12T07:27:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Balashov
address:    calle de la Cruz 11
address:    29620
address:    Torremolinos-Mlaga
address:    SPAIN
phone:     +34951562562
nic-hdl:    SB26970-RIPE
mnt-by:     mnt-es-olivenet-tv-1
created:    2019-08-12T07:27:27Z
last-modified: 2019-08-12T07:27:28Z
source:     RIPE


route:     45.141.194.0/24
origin:     AS201746
mnt-by:     DC6226-MNT
mnt-by:     ON6225-MNT
created:    2020-09-30T14:54:23Z
last-modified: 2020-09-30T14:54:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]