| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42831 
PREFIKSY:    AS42831
TRACEROUTE:  37.9.60.0 37-9-60-0.as42831.net
LOOKING GLASS: 37.9.60.0 37-9-60-0.as42831.net
IPv6 in 6to4: 2002:2509:3c00::2509:3c00

GB
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.9.60.0 - 37.9.60.255
netname:    NOR002
descr:     NOR002
country:    GB
admin-c:    DH1778-RIPE
tech-c:     DH1778-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
created:    2022-04-14T11:25:01Z
last-modified: 2022-04-14T11:25:01Z
source:     RIPE

person:     David Howes
address:    UK Dedicated Servers Ltd
address:    Continuity House
address:    205 Torrington Avenue
address:    Coventry
address:    CV4 9UT
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
phone:     +44 (0)800 610 1 620
nic-hdl:    DH1778-RIPE
created:    2007-04-23T09:45:22Z
last-modified: 2022-09-06T13:32:33Z
source:     RIPE


route:     37.9.60.0/24
descr:     UK Dedicated Servers Limited
origin:     AS42831
mnt-by:     UKSERVERS-MNT
created:    2013-08-30T14:50:44Z
last-modified: 2013-08-30T14:50:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]