| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS34665 
PREFIKSY:    AS34665
TRACEROUTE:  37.9.48.0 37.9.48.0
LOOKING GLASS: 37.9.48.0 37.9.48.0
IPv6 in 6to4: 2002:2509:3000::2509:3000

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.9.48.0 - 37.9.48.255
netname:    Cust-74878
country:    RU
admin-c:    SI4287-RIPE
tech-c:     SI4287-RIPE
mnt-domains:  MNT-ADMAN
mnt-routes:   MNT-ADMAN
mnt-routes:   MNT-PINSUPPORT
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2021-01-23T04:35:23Z
last-modified: 2021-06-01T04:46:47Z
source:     RIPE

person:     Sharapov Ilya
address:    Russia,Novosibirsk,Cheluskincev 24
phone:     +79994652007
nic-hdl:    SI4287-RIPE
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2021-01-23T04:22:49Z
last-modified: 2021-01-23T04:45:54Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.9.48.0/24
descr:     PIN DC
origin:     AS34665
mnt-by:     MNT-PIN
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2021-06-01T04:46:48Z
last-modified: 2021-06-01T04:46:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]