| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25151 
PREFIKSY:    AS25151
TRACEROUTE:  37.72.138.0 free.cyso.net
LOOKING GLASS: 37.72.138.0 free.cyso.net
IPv6 in 6to4: 2002:2548:8a00::2548:8a00

NL
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.72.138.0 - 37.72.138.255
netname:    NL-HARLEMNEXT-20210921
country:    NL
org:      ORG-HNB4-RIPE
admin-c:    PA10739-RIPE
tech-c:     PA10739-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     lir-nl-harlemnext-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-09-21T09:21:19Z
last-modified: 2021-09-21T09:21:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HNB4-RIPE
org-name:    Harlem Next B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Tingietersweg 14-16
address:    2031 ES
address:    Haarlem
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 23 751 9820
admin-c:    PA10739-RIPE
tech-c:     PA10739-RIPE
abuse-c:    AR65152-RIPE
mnt-ref:    lir-nl-harlemnext-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-nl-harlemnext-1-MNT
created:    2021-09-20T07:22:48Z
last-modified: 2021-09-20T07:22:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Postmaster
address:    NETHERLANDS
address:    Haarlem
address:    2031 ES
address:    Tingietersweg 14-16
phone:     +31 23 751 9820
nic-hdl:    PA10739-RIPE
mnt-by:     lir-nl-harlemnext-1-MNT
created:    2021-09-20T07:22:47Z
last-modified: 2021-09-20T07:22:48Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.72.138.0/24
origin:     AS25151
mnt-by:     lir-nl-harlemnext-1-MNT
created:    2021-10-04T11:37:23Z
last-modified: 2021-10-04T11:37:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]