| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58061 
PREFIKSY:    AS58061
TRACEROUTE:  37.72.128.0 37.72.128.0
LOOKING GLASS: 37.72.128.0 37.72.128.0
IPv6 in 6to4: 2002:2548:8000::2548:8000

NL
inetnum:    37.72.128.0 - 37.72.128.254
netname:    UA-NELEEL-20210920
country:    UA
descr:     Kyiv
org:      ORG-NL400-RIPE
admin-c:    NL4994-RIPE
tech-c:     NL4994-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-09-20T13:51:29Z
last-modified: 2021-09-20T13:51:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NL400-RIPE
org-name:    Neleel LLC
address:    18-20-22-3 Ketevan Dedofali Ave.
address:    0103 Tbilisi
address:    Georgia
abuse-c:    NL4994-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
org-type:    OTHER
created:    2019-06-10T14:39:27Z
last-modified: 2024-03-20T14:02:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Neleel LLC
nic-hdl:    NL4994-RIPE
address:    18-20-22-3 Ketevan Dedofali Ave.
address:    0103 Tbilisi
address:    Georgia
abuse-mailbox: neleel.llc@gmail.com
phone:     +7 922 1778939
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-02-09T18:30:08Z
last-modified: 2024-03-20T14:03:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.72.128.0/24
origin:     AS58061
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-03-24T09:36:33Z
last-modified: 2022-03-24T09:36:33Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]