| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS34594 
PREFIKSY:    AS34594
TRACEROUTE:  37.60.132.0 37.60.132.0
LOOKING GLASS: 37.60.132.0 37.60.132.0
IPv6 in 6to4: 2002:253c:8400::253c:8400

HR
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.60.132.0 - 37.60.135.255
descr:     OT - Optima Telekom d.d.
netname:    HR-OPTIMA
country:    HR
org:      ORG-OTD1-RIPE
admin-c:    OT1068-RIPE
tech-c:     OT1068-RIPE
status:     ASSIGNED PA
remarks:    INFRA-AW
remarks:    * In case of abuse please  *
remarks:    * contact: abuse@optima-telekom.hr *
remarks:    *******************************
mnt-by:     OT-MNT
mnt-lower:   OT-MNT
mnt-routes:   OT-MNT
mnt-domains:  OT-MNT
created:    2012-03-28T17:00:11Z
last-modified: 2017-12-08T12:42:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OTD1-RIPE
org-name:    OT - OPTIMA TELEKOM d.d.
country:    HR
org-type:    OTHER
address:    Bani 75a, Buzin
address:    10010
address:    Zagreb
address:    CROATIA
phone:     +38515492690
fax-no:     +38515492109
mnt-ref:    OT-MNT
mnt-by:     OT-MNT
admin-c:    OT1068-RIPE
abuse-c:    OT1068-RIPE
created:    2005-01-12T06:11:16Z
last-modified: 2022-12-09T10:53:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OT administration
address:    OT - Optima Telekom d.d.
address:    Bani 75a, Buzin
address:    10010 Zagreb
address:    Croatia (Hrvatska)
admin-c:    TG7878-RIPE
tech-c:     IT3015-RIPE
tech-c:     ZK558-RIPE
tech-c:     IM5607-RIPE
nic-hdl:    OT1068-RIPE
mnt-by:     OT-MNT
created:    2005-02-16T09:19:52Z
last-modified: 2020-10-23T11:04:08Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@optima-telekom.hr


route:     37.60.128.0/21
descr:     OT - Optima Telekom d.d.
origin:     AS34594
mnt-by:     OT-MNT
created:    2020-01-17T09:27:33Z
last-modified: 2020-01-17T09:27:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]