| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16347 
PREFIKSY:    AS16347
TRACEROUTE:  37.58.165.0 37.58.165.0
LOOKING GLASS: 37.58.165.0 37.58.165.0
IPv6 in 6to4: 2002:253a:a500::253a:a500

FR
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.58.128.0 - 37.58.255.255
netname:    FR-RMI-20120117
country:    FR
org:      ORG-RI9-RIPE
admin-c:    AA28391-RIPE
tech-c:     AT11864-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RMI-MNT
mnt-routes:   RMI-MNT
mnt-irt:    IRT-RMI
created:    2012-01-17T08:15:41Z
last-modified: 2018-07-31T14:28:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RI9-RIPE
org-name:    ADISTA SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    9 RUE BLAISE PASCAL
address:    54320
address:    MAXEVILLE
address:    FRANCE
phone:     +33 (0)3 83 95 53 00
fax-no:     +33 (0)3 83 98 07 54
tech-c:     AT11864-RIPE
admin-c:    AA28391-RIPE
mnt-ref:    RMI-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RMI-MNT
abuse-c:    SAA298-RIPE
remarks:    INHERENT
created:    2007-02-26T14:35:39Z
last-modified: 2024-05-28T11:56:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administration ADISTA
address:    Adista SAS
address:    9 Rue Blaise Pascal
address:    54320 Maxeville
address:    France
nic-hdl:    AA28391-RIPE
abuse-mailbox: abuse@adista.fr
admin-c:    JR4770-RIPE
admin-c:    JD7141-RIPE
tech-c:     TH5660-RIPE
tech-c:     AG22682-RIPE
tech-c:     JL14301-RIPE
admin-c:    GG30889-RIPE
mnt-by:     RMI-MNT
created:    2014-11-12T16:58:28Z
last-modified: 2024-04-08T09:26:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Architecture TSR
address:    Adista SAS
address:    20 Rue Blaise Pascal
address:    54320 Maxeville
address:    France
nic-hdl:    AT11864-RIPE
abuse-mailbox: abuse@adista.fr
admin-c:    JR4770-RIPE
tech-c:     JD7141-RIPE
tech-c:     TH5660-RIPE
tech-c:     AG22682-RIPE
tech-c:     JL14301-RIPE
admin-c:    GG30889-RIPE
mnt-by:     RMI-MNT
created:    2014-11-07T19:50:42Z
last-modified: 2024-04-08T09:26:22Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.58.165.0/24
descr:     Adista / RMI Informatique
descr:     9, Rue Blaise Pascal
descr:     54320 Maxeville
descr:     FRANCE
origin:     AS16347
mnt-lower:   RMI-MNT
mnt-routes:   RMI-MNT
mnt-by:     RMI-MNT
created:    2016-03-21T13:26:35Z
last-modified: 2016-03-21T13:26:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]