| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25291 
PREFIKSY:    AS25291
TRACEROUTE:  37.49.153.0 37.49.153.0
LOOKING GLASS: 37.49.153.0 37.49.153.0
IPv6 in 6to4: 2002:2531:9900::2531:9900

DE
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.49.153.0 - 37.49.153.63
netname:    CUST-ACCESS-NET
descr:     SysEleven Customer Access
country:    DE
org:      ORG-SG57-RIPE
remarks:    Managed by SysEleven RIPE Update service
admin-c:    SAC57-RIPE
tech-c:     SNO9-RIPE
mnt-by:     SYS11-MNT
status:     ASSIGNED PA
created:    2014-04-30T09:57:42Z
last-modified: 2019-08-19T16:16:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SG57-RIPE
org-name:    SysEleven GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Boxhagener Strasse 80
address:    10245
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49302332012100
fax-no:     +493061675550
admin-c:    SAC57-RIPE
tech-c:     SNO9-RIPE
abuse-c:    SNO9-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SYS11-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYS11-MNT
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
created:    2009-02-23T14:10:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SysEleven Administrative Contacts
address:    SysEleven GmbH
address:    Boxhagener Strasse 80
address:    D-10245 Berlin
address:    Germany
admin-c:    MK11815-RIPE
admin-c:    JI616-RIPE
tech-c:     SNO9-RIPE
nic-hdl:    SAC57-RIPE
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
abuse-mailbox: ripe-abuse@syseleven.de
mnt-by:     SYS11-MNT
created:    2009-09-23T09:12:00Z
last-modified: 2024-01-30T08:15:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SysEleven Network Operation Center
address:    SysEleven GmbH
address:    Boxhagener Strasse 80
address:    D-10245 Berlin
address:    Germany
admin-c:    SAC57-RIPE
tech-c:     FRKU-RIPE
tech-c:     SVSC-RIPE
tech-c:     SIPO-RIPE
tech-c:     MRMR-RIPE
nic-hdl:    SNO9-RIPE
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
abuse-mailbox: ripe-abuse@syseleven.de
mnt-by:     SYS11-MNT
created:    2009-09-23T09:15:59Z
last-modified: 2024-01-30T08:15:16Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.49.153.0/24
descr:     SysEleven Global Network - More specific route object
descr:     Announced only for engineering or in case of DDoS attack.
origin:     AS25291
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
mnt-by:     SYS11-MNT
created:    2016-06-08T22:13:16Z
last-modified: 2019-07-30T06:57:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]