| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42961 
PREFIKSY:    AS42961
TRACEROUTE:  37.37.80.0 37.37.80.0
LOOKING GLASS: 37.37.80.0 37.37.80.0
IPv6 in 6to4: 2002:2525:5000::2525:5000

KW
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.36.0.0 - 37.39.7.255
descr:     ZAIN KW
org:      ORG-MTC1-RIPE
netname:    ZAIN-KW
descr:     ZAIN KW
country:    KW
admin-c:    ZKRA1-RIPE
tech-c:     ZKRA1-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MTC-GPRS-KW
mnt-lower:   MTC-GPRS-KW
created:    2012-01-08T07:29:02Z
last-modified: 2016-08-12T20:45:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MTC1-RIPE
org-name:    Mobile Telecommunications Company
country:    KW
org-type:    LIR
descr:     ZAIN KW
address:    Po box 22244
address:    13083
address:    Safat,
address:    KUWAIT
phone:     +965 24641221
fax-no:     +965 24641290
admin-c:    MA15661-RIPE
tech-c:     ZKRA1-RIPE
abuse-c:    ZKAA2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTC-GPRS-KW
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTC-GPRS-KW
created:    2004-04-17T11:36:29Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zain Kuwait Ripe Administrators
address:    Kuwait ? P.O. Box 22244 SAFAT 13083
phone:     +965 24641221
nic-hdl:    ZKRA1-RIPE
mnt-by:     MTC-GPRS-KW
created:    2014-07-03T19:28:13Z
last-modified: 2019-07-08T14:25:42Z
source:     RIPE


route:     37.37.80.0/20
descr:     Zain Mobile Connectivity Services
origin:     AS42961
mnt-by:     MTC-GPRS-KW
created:    2014-08-12T10:47:15Z
last-modified: 2014-08-12T10:47:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]