| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12912 
PREFIKSY:    AS12912
TRACEROUTE:  37.30.100.246 37.30.100.246.mobile.internet.t-mobile.pl
LOOKING GLASS: 37.30.100.246 37.30.100.246.mobile.internet.t-mobile.pl
IPv6 in 6to4: 2002:251e:64f6::251e:64f6

PL
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.30.0.0 - 37.30.255.255
netname:    ERANET
descr:     blueconnect
country:    PL
admin-c:    Pa5691-RIPE
tech-c:     Po1778-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     AS12912-MNT
mnt-lower:   AS12912-MNT
mnt-routes:   AS12912-MNT
created:    2011-12-30T10:02:51Z
last-modified: 2011-12-30T10:02:51Z
source:     RIPE

role:      T-mobile.pl admins
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
mnt-by:     AS12912-MNT
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
nic-hdl:    Pa5691-RIPE
created:    2011-01-14T07:15:13Z
last-modified: 2022-03-23T09:38:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-Mobile.pl operations
address:    T-Mobile Polska S.A.
address:    Marynarska 12
address:    02-674 Warszawa
address:    POLAND
mnt-by:     AS12912-MNT
abuse-mailbox: abuse@t-mobile.pl
admin-c:    JU276-RIPE
admin-c:    GG16861-RIPE
admin-c:    DM34633-RIPE
tech-c:     GG16861-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     DM34633-RIPE
nic-hdl:    Po1778-RIPE
created:    2011-01-14T07:18:23Z
last-modified: 2022-03-23T09:39:47Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.30.96.0/19
descr:     T-Mobile Poland
origin:     AS12912
mnt-by:     AS12912-MNT
created:    2022-07-04T23:16:20Z
last-modified: 2022-07-04T23:16:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]