| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31133 
PREFIKSY:    AS31133
TRACEROUTE:  37.29.8.0 37.29.8.0
LOOKING GLASS: 37.29.8.0 37.29.8.0
IPv6 in 6to4: 2002:251d:800::251d:800

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.29.8.0 - 37.29.8.255
netname:    MF-PF-20220809
country:    RU
admin-c:    MVLG-RIPE
tech-c:     MVLG-RIPE
mnt-lower:   MEGAFON-AUTO-MNT
mnt-lower:   MF-VLG-MNT
mnt-domains:  MEGAFON-AUTO-MNT
mnt-domains:  MEGAFON-DNS-MNT
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MF-VLG-MNT
created:    2022-08-09T11:26:42Z
last-modified: 2022-08-09T11:26:42Z
source:     RIPE

role:      Volga Branch of PJSC MegaFon
address:    Moskovskoe shosse, 15
address:    443080, Samara, Russia
abuse-mailbox: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Customer Service Center, is available at 24 x 7
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Technical questions: gnocwest_tr@megafon.ru
remarks:    Routing and peering: gnoceast_backbone@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    Please use abuse-mailbox@megafon.ru e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
nic-hdl:    MVLG-RIPE
mnt-by:     MF-VLG-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2011-04-29T12:08:45Z
last-modified: 2022-07-22T12:52:14Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.29.8.0/24
descr:     Volga Branch of OJSC MegaFon, Client MMTN 20
origin:     AS31133
mnt-by:     MF-VLG-MNT
mnt-by:     MEGAFON-AUTO-MNT
created:    2012-12-07T09:45:23Z
last-modified: 2022-03-29T14:17:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]