| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31133 
PREFIKSY:    AS31133
TRACEROUTE:  37.29.0.0 37.29.0.0
LOOKING GLASS: 37.29.0.0 37.29.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:251d:000::251d:000

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.29.0.0 - 37.29.1.255
remarks:    INFRA-AW
netname:    CDN
descr:     CDN
country:    RU
admin-c:    MFBN-RIPE
tech-c:     MFBN-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MF-FCURP-MNT
created:    2012-12-07T09:57:03Z
last-modified: 2021-09-14T11:36:44Z
source:     RIPE

role:      FCURP of PJSC MegaFon
address:    PJSC "MegaFon"
address:    6, Nartova
address:    Nizhny Novgorod, 603104
address:    Russian Federation
admin-c:    KP4987-RIPE
admin-c:    AK23073-RIPE
admin-c:    AD16365-RIPE
tech-c:     KP4987-RIPE
tech-c:     AK23073-RIPE
tech-c:     AD16365-RIPE
abuse-mailbox: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Customer Service Center, is available at 24 x 7
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Technical questions: gnocwest_tr@megafon.ru
remarks:    Routing and peering: gnoceast_backbone@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    Please use abuse-mailbox@megafon.ru e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
nic-hdl:    MFBN-RIPE
mnt-by:     MF-FCURP-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2021-04-23T08:53:03Z
last-modified: 2024-07-08T08:23:35Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.29.0.0/24
descr:     Volga Branch of OJSC MegaFon, Client MMTN 20
origin:     AS31133
mnt-by:     MF-FCURP-MNT
mnt-by:     MEGAFON-AUTO-MNT
created:    2012-12-07T09:38:49Z
last-modified: 2022-03-29T12:56:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]