| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS13122 
PREFIKSY:    AS13122
TRACEROUTE:  37.25.88.0 37.25.88.0
LOOKING GLASS: 37.25.88.0 37.25.88.0
IPv6 in 6to4: 2002:2519:5800::2519:5800

IM
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.25.88.0 - 37.25.88.255
netname:    Eseye
descr:     Corporate
country:    GB
admin-c:    MTAD
tech-c:     MTEC
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MANX-TELECOM-MNT
created:    2012-01-06T11:32:06Z
last-modified: 2017-08-29T11:55:55Z
source:     RIPE

role:      MANX-ADMIN
address:    Manx Telecom Ltd
address:    Telephone Exchange
address:    Dalton Street
address:    Douglas
address:    Isle of Man
address:    IM1 3PQ
address:    United Kingdom
mnt-by:     MANX-TELECOM-MNT
phone:     +44 1624 624624
fax-no:     +44 1624 634288
org:      ORG-MT7-RIPE
admin-c:    DC1802-RIPE
admin-c:    GW178-RIPE
tech-c:     DC1802-RIPE
tech-c:     GW178-RIPE
nic-hdl:    MTAD
mnt-by:     MANX-TELECOM-MNT
created:    2017-08-29T11:45:24Z
last-modified: 2017-08-31T13:47:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MT-TECH
address:    Manx Telecom Ltd
address:    Telephone Exchange
address:    Dalton Street
address:    Douglas
address:    Isle of Man
address:    IM1 3PQ
address:    United Kingdom
phone:     +44 1624 624624
fax-no:     +44 1624 634288
org:      ORG-MT7-RIPE
admin-c:    DC1802-RIPE
admin-c:    GW178-RIPE
tech-c:     DC1802-RIPE
tech-c:     GW178-RIPE
nic-hdl:    MTEC
mnt-by:     MANX-TELECOM-MNT
created:    2017-08-29T11:35:36Z
last-modified: 2017-08-31T13:45:55Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.25.88.0/21
descr:     Manx Telecom
origin:     AS13122
remarks:    Please send abuse notification to abuse@manx.net
mnt-by:     manx-telecom-mnt
created:    2012-01-11T14:19:54Z
last-modified: 2012-01-11T14:19:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]