| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS200350 
PREFIKSY:    AS200350
TRACEROUTE:  37.230.174.0 37.230.174.0
LOOKING GLASS: 37.230.174.0 37.230.174.0
IPv6 in 6to4: 2002:25e6:ae00::25e6:ae00

GB
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.230.172.0 - 37.230.175.255
netname:    RU-YANDEXCLOUD-20120411
country:    IL
org:      ORG-YL62-RIPE
admin-c:    YCNO1-RIPE
tech-c:     YCNO1-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     mnt-ru-yandexcloud-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-11-10T13:40:02Z
last-modified: 2023-11-10T13:40:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YL62-RIPE
org-name:    Yandex.Cloud LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    16 Lva Tolstovo str
address:    119021
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957397000
admin-c:    YCNO1-RIPE
tech-c:     YCNO1-RIPE
abuse-c:    AR48776-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-yandexcloud-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-yandexcloud-1
created:    2018-10-17T08:12:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:18:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yandex Cloud Network Operations
address:    Yandex Cloud
address:    16 Lva Tolstogo st.
address:    119021
address:    Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 739 7000
fax-no:     +7 495 739 7070
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Points of contact for Yandex Cloud Network Operations
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Routing and peering issues: cloud-noc@yandex.net
remarks:    trouble: SPAM issues: cloud-abuse@yandex-team.ru
remarks:    trouble: Network security issues: cloud-abuse@yandex-team.ru
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
admin-c:    AG25016-RIPE
admin-c:    KP4895-RIPE
admin-c:    VK5347-RIPE
admin-c:    MS53754-RIPE
tech-c:     AG25016-RIPE
tech-c:     KP4895-RIPE
tech-c:     VK5347-RIPE
tech-c:     MS53754-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-yandexcloud-1
created:    2019-07-29T16:50:06Z
last-modified: 2022-03-22T10:54:34Z
source:     RIPE # Filtered
nic-hdl:    YCNO1-RIPE
abuse-mailbox: cloud-abuse@yandex-team.ru


route:     37.230.172.0/22
origin:     AS200350
mnt-by:     mnt-ru-yandexcloud-1
created:    2024-02-19T11:40:12Z
last-modified: 2024-02-19T11:40:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]