| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29182 
PREFIKSY:    AS29182
TRACEROUTE:  37.230.114.0 subnet.example.com
LOOKING GLASS: 37.230.114.0 subnet.example.com
IPv6 in 6to4: 2002:25e6:7200::25e6:7200

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.230.114.0 - 37.230.115.255
netname:    RU-AOIOT
org:      ORG-JI50-RIPE
country:    RU
admin-c:    INO22-RIPE
tech-c:     INO22-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     mnt-ru-jsciot-1
created:    2012-04-13T04:20:14Z
last-modified: 2022-05-19T10:47:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JI50-RIPE
org-name:    JSC IOT
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ter. Skolkovo Innovation Center, Bolshoy Blvd, d. 42 pp 1 fl
address:    121205
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 (495) 133-04-86
tech-c:     PS24704-RIPE
admin-c:    SAB248-RIPE
abuse-c:    INO22-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-jsciot-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-jsciot-1
created:    2018-10-03T08:17:05Z
last-modified: 2022-05-19T10:28:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IOT Network Operations
address:    JSC IOT
address:    121205, Russia, Moscow
address:    ter. Skolkovo Innovation Center, Bolshoy Blvd, d. 42 pp 1 fl
phone:     +7 (495) 133-04-86
remarks:    trouble: -------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Points of contact for JSC IOT Network Operations
remarks:    trouble: -------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Routing and peering issues: noc@aoiot.ru
remarks:    trouble: SPAM issues: abuse@aoiot.ru
remarks:    trouble: Mail issues: abuse@aoiot.ru
remarks:    trouble: General information: info@aoiot.ru
remarks:    trouble: -------------------------------------------------------
admin-c:    SAB248-RIPE
tech-c:     PS24704-RIPE
nic-hdl:    INO22-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-jsciot-1
created:    2019-02-04T03:26:46Z
last-modified: 2022-04-07T08:19:23Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@aoiot.ru


route:     37.230.114.0/23
origin:     AS29182
mnt-by:     mnt-ru-jsciot-1
created:    2012-04-13T05:30:34Z
last-modified: 2022-05-26T10:00:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]