| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:       AS35104 
PREFIKSY:       AS35104
TRACEROUTE:    37.228.68.0 37.228.68.0
LOOKING GLASS: 37.228.68.0 37.228.68.0
IPv6 in 6to4:  2002:25e4:4400::25e4:4400

KZ
NetRange:       37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:           37.0.0.0/8
NetName:        RIPE-37
NetHandle:      NET-37-0-0-0-1
Parent:          ()
NetType:        Allocated to RIPE NCC
OriginAS:       
Organization:   RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:        2010-11-30
Updated:        2011-01-17
Comment:        These addresses have been further assigned to users in
Comment:        the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:        the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink:  https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink:  whois.ripe.net


OrgName:        RIPE Network Coordination Centre
OrgId:          RIPE
Address:        P.O. Box 10096
City:           Amsterdam
StateProv:      
PostalCode:     1001EB
Country:        NL
RegDate:        
Updated:        2013-07-29
Ref:            https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer:  whois://whois.ripe.net
ResourceLink:  https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:   RIPE NCC Operations
OrgTechPhone:  +31 20 535 4444 
OrgTechEmail:  hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:   Abuse Contact
OrgAbusePhone:  +31205354444 
OrgAbuseEmail:  abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:        37.228.68.0 - 37.228.68.255
netname:        JUSAN-MOBILE
descr:          "Jusan Mobile" JSC
descr:          Almaty, Kazakhstan
remarks:        infra-aw
country:        KZ
admin-c:        KTC1-RIPE
tech-c:         KTC1-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         MNT-ALCO-2K
created:        2017-11-14T06:29:07Z
last-modified:  2021-10-21T10:05:20Z
source:         RIPE

role:           JSC Jusan Mobile
address:        JSC "Jusan Mobile"
address:        69/204A, Radostovtsa str.
address:        050009, Almaty, Republic of Kazakhstan
phone:          +7 727 2377394
phone:          +7 727 2377490
phone:          +7 727 2377405
fax-no:         +7 727 2377318
remarks:        ------------------------------------------------------
remarks:        Points of contact for JSC "Jusan Mobile" NOC
remarks:        ------------------------------------------------------
remarks:        Routing and peering issues: noc@kaztranscom.kz
remarks:        SPAM issues: noc@kaztranscom.kz
remarks:        Network security issues: noc@kaztranscom.kz
remarks:        Mail issues: admin@kaztranscom.kz
remarks:        General information: noc@kaztranscom.kz
abuse-mailbox:  abuse@kaztranscom.kz
remarks:        ------------------------------------------------------
admin-c:        YZ927-RIPE
tech-c:         DM332-RIPE
nic-hdl:        KTC1-RIPE
mnt-by:         MNT-ALCO-2K
created:        2005-05-19T12:27:14Z
last-modified:  2021-09-30T08:13:12Z
source:         RIPE # Filtered


route:          37.228.68.0/24
descr:          "Jusan Mobile" JSC
descr:          Southern branch block
origin:         AS35104
mnt-by:         MNT-ALCO-2K
created:        2012-08-01T08:39:51Z
last-modified:  2021-10-12T05:01:34Z
source:         RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]