| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS24608 
PREFIKSY:    AS24608
TRACEROUTE:  37.226.0.0 37.226.0.0
LOOKING GLASS: 37.226.0.0 37.226.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:25e2:000::25e2:000

IT
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.226.0.0 - 37.226.255.255
netname:    H3G
descr:     UMTS company
country:    IT
org:      ORG-HA9-RIPE
admin-c:    EMF4-RIPE
tech-c:     EMF4-RIPE
status:     ASSIGNED PA
remarks:    INFRA-AW
mnt-by:     H3G-CN-MNT
created:    2012-04-13T08:47:06Z
last-modified: 2014-09-10T13:14:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HA9-RIPE
org-name:    WIND TRE S.P.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Largo Metropolitana 5
address:    20017
address:    RHO (Milano)
address:    ITALY
phone:     +390230111
fax-no:     +39 06 83173885
abuse-c:    AR15789-RIPE
mnt-ref:    MNT-IUNET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-IUNET
admin-c:    SI4534-RIPE
tech-c:     SI4534-RIPE
remarks:    WINDTRE S.P.A  is owner abuot all the ip addresses
created:    2004-04-17T11:31:24Z
last-modified: 2022-12-21T08:49:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Enrico Maria Fondi
address:    H3G Italia S.p.A.
address:    Via Alessandro Severo, 246
address:    I 00145 Roma RM
address:    Italy
phone:     +39 06 59551
fax-no:     +39 06 54602123
nic-hdl:    EMF4-RIPE
mnt-by:     H3G-CN-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2014-10-23T11:37:50Z
source:     RIPE


route:     37.226.0.0/16
descr:     H3G S.p.A.
origin:     AS24608
mnt-lower:   H3G-CN-MNT
mnt-routes:   H3G-CN-MNT
mnt-by:     H3G-CN-MNT
created:    2012-04-20T10:29:39Z
last-modified: 2012-04-20T10:29:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]