| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS198668 
PREFIKSY:    AS198668
TRACEROUTE:  37.221.251.0 tlapnet-251-0.cust.tlapnet.cz
LOOKING GLASS: 37.221.251.0 tlapnet-251-0.cust.tlapnet.cz
IPv6 in 6to4: 2002:25dd:fb00::25dd:fb00

CZ
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.221.250.0 - 37.221.251.255
netname:    TLAPNET-SNS
descr:     Svetla nad Sazavou - Tlapnet s.r.o.
country:    CZ
admin-c:    TA7655-RIPE
tech-c:     TA7655-RIPE
abuse-c:    TA7655-RIPE
org:      ORG-TS210-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     TLAPNET-MNT
created:    2012-11-05T05:38:38Z
last-modified: 2020-08-22T13:13:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS210-RIPE
org-name:    Tlapnet s.r.o.
country:    CZ
org-type:    OTHER
address:    U Schodu 122/5
address:    Praha 9, PS? 190 00
abuse-c:    AC32880-RIPE
mnt-ref:    TLAPNET-MNT
mnt-by:     MNT-GRAPESC
created:    2013-09-13T16:49:47Z
last-modified: 2022-12-01T17:28:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tlapnet
address:    U schodu 122/5
address:    190 00 Praha 9
abuse-mailbox: servis@tlapnet.cz
nic-hdl:    TA7655-RIPE
mnt-by:     TLAPNET-MNT
created:    2020-08-22T13:07:56Z
last-modified: 2020-08-22T13:11:39Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.221.251.0/24
origin:     AS198668
mnt-by:     TLAPNET-MNT
created:    2022-03-25T12:05:19Z
last-modified: 2022-03-25T12:05:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]