| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42298 
PREFIKSY:    AS42298
TRACEROUTE:  37.211.80.0 37.211.80.0
LOOKING GLASS: 37.211.80.0 37.211.80.0
IPv6 in 6to4: 2002:25d3:5000::25d3:5000

QA
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.210.0.0 - 37.211.255.255
netname:    QA-QTEL-20120329
country:    QA
org:      ORG-QT1-RIPE
admin-c:    FB1931-RIPE
tech-c:     KAM30-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QTEL-NOC
mnt-routes:   QTEL-NOC
mnt-domains:  QTEL-NOC
created:    2012-03-29T09:32:50Z
last-modified: 2016-12-04T05:58:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-QT1-RIPE
org-name:    Ooredoo Q.S.C.
country:    QA
org-type:    LIR
address:    P.O Box 217
        OOREDOO HQ2-Old airport road- 7th FLoor, Block C
address:    217
address:    Doha
address:    QATAR
phone:     +974 440 0806
fax-no:     +974 432 0176
admin-c:    KAM30-RIPE
admin-c:    FB1931-RIPE
mnt-ref:    QTEL-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QTEL-NOC
abuse-c:    OQAA1-RIPE
created:    2004-04-17T11:49:38Z
last-modified: 2023-10-31T12:12:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Faisal Babu
address:    Ooredoo
address:    HQ-2, P.O Box 217 - Doha-Qatar
address:    Senior Manager -Packet Transport
remarks:    Admin Contact
phone:     +974 4440-084
nic-hdl:    FB1931-RIPE
mnt-by:     QTEL-NOC
created:    2004-01-26T11:48:14Z
last-modified: 2014-01-27T09:41:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khaled Abu Mallouh
address:    Qatar-Doha-P.O.Box 217 -OOREDOO- ISP
phone:     +97444400280
nic-hdl:    KAM30-RIPE
mnt-by:     QTEL-NOC
created:    2003-08-14T11:13:24Z
last-modified: 2019-01-23T05:31:04Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.211.80.0/20
descr:     Ooredoo-Route
origin:     AS42298
mnt-by:     QTEL-NOC
created:    2015-02-15T19:09:18Z
last-modified: 2015-02-15T19:09:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]