| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  37.202.24.0 37.202.24.0
LOOKING GLASS: 37.202.24.0 37.202.24.0
IPv6 in 6to4: 2002:25ca:1800::25ca:1800

NO
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.202.24.0 - 37.202.31.255
netname:    NO-VIANETT-AS-20120323
country:    NO
org:      ORG-VA282-RIPE
admin-c:    mort1
tech-c:     mort1
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     vianett-mnt
mnt-routes:   nl-tismi-1-mnt
created:    2012-03-23T10:50:53Z
last-modified: 2024-04-09T12:21:18Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VA282-RIPE
org-name:    Link Mobility AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Universitetsgata 2
address:    0164
address:    Oslo
address:    NORWAY
phone:     +47 22 99 44 00
mnt-ref:    vianett-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     vianett-mnt
abuse-c:    AR16368-RIPE
admin-c:    mort1
created:    2012-03-13T14:47:42Z
last-modified: 2022-05-19T10:10:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Baard Kregnes
address:    Langkaia 1
address:    0150 Oslo
address:    Norway
phone:     +4741319280
nic-hdl:    mort1
mnt-by:     vianett-mnt
created:    2012-03-14T18:37:25Z
last-modified: 2018-08-22T06:08:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]