| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42973 
PREFIKSY:    AS42973
TRACEROUTE:  37.191.96.0 no-reverse-dns.metronet-uk.com
LOOKING GLASS: 37.191.96.0 no-reverse-dns.metronet-uk.com
IPv6 in 6to4: 2002:25bf:6000::25bf:6000

GB
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.191.96.0 - 37.191.96.63
netname:    METRONET-CUSTOMER-ID-001D000000pHHbGIAW
descr:     CUSTOMER-CONTACT-ID-003D000000tCtnEIAS
country:    GB
admin-c:    MMH33-RIPE
tech-c:     SA4679-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-MANCHESTERMETRONET
created:    2012-04-02T07:58:48Z
last-modified: 2012-04-02T07:58:48Z
source:     RIPE

person:     Metronet UK LTD trading as M247
address:    Unit1-3, Greenheys Data Centre
address:    Manchester Science Park
address:    Pencroft Way
address:    MANCHESTER
address:    M15 6JJ
phone:     +44 161 822 2580
fax-no:     +44 1239 621 407
nic-hdl:    MMH33-RIPE
remarks:    trouble: Information: https://m247.com/
remarks:    trouble: Questions? mailto:ticket@m247.com
remarks:    trouble: Problems? mailto:abuse@m247.com
mnt-by:     MNT-MANCHESTERMETRONET
created:    2007-05-11T03:19:15Z
last-modified: 2024-01-16T11:09:49Z
source:     RIPE

person:     Steven Axon
address:    Unit1-3, Greenheys Data Centre
address:    Manchester Science Park
address:    Pencroft Way
address:    MANCHESTER
address:    M15 6JJ
phone:     +44 161 822 2580
fax-no:     +44 1239 621 407
nic-hdl:    SA4679-RIPE
mnt-by:     MNT-MANCHESTERMETRONET
created:    2007-05-09T14:09:42Z
last-modified: 2010-05-21T23:05:21Z
source:     RIPE


route:     37.191.96.0/19
descr:     MML-ROUTE-37.191
descr:     Original MML Block 5
descr:     ALLOCATED PA Space do not break up
origin:     AS42973
mnt-by:     MNT-MANCHESTERMETRONET
created:    2012-03-22T09:59:23Z
last-modified: 2012-03-22T09:59:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]