| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS6696 
PREFIKSY:    AS6696
TRACEROUTE:  37.19.12.0 37.19.12.0
LOOKING GLASS: 37.19.12.0 37.19.12.0
IPv6 in 6to4: 2002:2513:c00::2513:c00

BE
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.19.8.0 - 37.19.15.255
netname:    BE-VERIX-20111221
country:    BE
geofeed:    https://www.verixi.com/verixi-geofeed.csv
org:      ORG-VA197-RIPE
admin-c:    VERI9701-RIPE
tech-c:     VERI9701-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VERIXI
mnt-routes:   VERIXI
created:    2011-12-21T13:29:52Z
last-modified: 2023-08-04T20:45:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VA197-RIPE
org-name:    VERIXI SA
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Rue Edouard Belin 3
address:    1435
address:    Mont-Saint-Guibert
address:    BELGIUM
phone:     +3210779037
fax-no:     +3210779037
mnt-ref:    VERIXI
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VERIXI
abuse-c:    VERI9701-RIPE
created:    2009-10-16T10:11:13Z
last-modified: 2021-08-11T06:35:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VERIXI NOC
address:    rue Edouard Belin 3, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
admin-c:    PG6132-RIPE
tech-c:     PG6132-RIPE
nic-hdl:    VERI9701-RIPE
mnt-by:     VERIXI
remarks:    From Belgium:
remarks:    080029599
remarks:    From outside Belgium:
phone:     +3210779701
abuse-mailbox: noc@verixi.net
created:    2012-10-21T07:49:45Z
last-modified: 2023-05-17T19:54:28Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.19.12.0/23
origin:     AS6696
mnt-by:     VERIXI
created:    2020-05-22T10:32:24Z
last-modified: 2020-05-22T10:32:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]