| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3243 
PREFIKSY:    AS3243
TRACEROUTE:  37.189.0.0 37.189.0.0
LOOKING GLASS: 37.189.0.0 37.189.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:25bd:000::25bd:000

PT
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.189.0.0 - 37.189.127.255
netname:    MEO-BROADBAND
descr:     PT Comunicacoes S.A.
descr:     Dynamic Address Range
country:    PT
remarks:    NCC#2012024363
admin-c:    TP3302-RIPE
tech-c:     TP3302-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     TELEPAC-MNT
mnt-routes:   TELEPAC-MNT
created:    2012-09-12T16:36:33Z
last-modified: 2016-02-05T17:37:06Z
source:     RIPE

role:      MEO-RESIDENCIAL
org:      ORG-TCIS1-RIPE
address:    Local Internet Registry Management
address:    MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.
address:    Av. Fontes Pereira de Melo, 40 - 3 Bl A
address:    Forum Picoas - 1069-300 Lisboa
address:    Portugal
phone:     +351-215000000
admin-c:    NPM17-RIPE
admin-c:    DPM37-RIPE
admin-c:    LAS102-RIPE
admin-c:    DL11448-RIPE
nic-hdl:    TP3302-RIPE
abuse-mailbox: abuse@mail.telepac.pt
mnt-by:     TELEPAC-MNT
created:    2002-08-12T09:57:20Z
last-modified: 2024-06-17T10:35:40Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.189.0.0/16
descr:     PT Comunicacoes S.A.
origin:     AS3243
mnt-by:     TELEPAC-MNT
created:    2012-03-21T17:24:35Z
last-modified: 2012-03-21T17:24:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]