| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16276 
PREFIKSY:    AS16276
TRACEROUTE:  37.187.215.240 king.probe.onyphe.net
LOOKING GLASS: 37.187.215.240 king.probe.onyphe.net
IPv6 in 6to4: 2002:25bb:d7f0::25bb:d7f0

FR
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.187.215.240 - 37.187.215.255
netname:    OVH_270210162
country:    DE
descr:     Failover Ips
org:      ORG-AP213-RIPE
admin-c:    OTC13-RIPE
tech-c:     OTC13-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2020-04-22T06:34:29Z
last-modified: 2023-01-23T10:53:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AP213-RIPE
org-name:    ONYPHE SAS
org-type:    OTHER
address:    1 bis rue d'Ouessant - BP 96241
address:    35762 SAINT GREGOIRE
address:    FR
phone:     +33.972661884
abuse-c:    ACRO51485-RIPE
mnt-ref:    OVH-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2023-01-23T08:52:43Z
last-modified: 2023-01-23T09:09:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OVH DE Technical Contact
address:    OVH GmbH
address:    St. Johanner Str. 41-43
address:    66111 Saarbrucken
address:    Deutschland
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     GM84-RIPE
nic-hdl:    OTC13-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ovh.net
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2009-09-16T16:09:57Z
last-modified: 2021-02-26T13:07:37Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.187.0.0/16
descr:     OVH
origin:     AS16276
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2013-03-22T19:37:35Z
last-modified: 2013-03-22T19:37:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]