| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS44395 
PREFIKSY:    AS44395
TRACEROUTE:  37.157.212.0 host-0.212.157.37.ucom.am
LOOKING GLASS: 37.157.212.0 host-0.212.157.37.ucom.am
IPv6 in 6to4: 2002:259d:d400::259d:d400

AM
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.157.212.0 - 37.157.215.255
netname:    UCOM-CORPORATE
descr:     UCOM CORPORATE CUSTOMERS
country:    AM
admin-c:    UCOM101-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2018-09-26T14:23:18Z
last-modified: 2018-11-14T13:21:46Z
source:     RIPE

role:      Ucom Network Role
address:    Sayat-Nova 40/1, 0025 Yerevan, Armenia
phone:     +37411 444 444
fax-no:     +37411 400 401
nic-hdl:    UCOM101-RIPE
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2013-08-21T08:12:00Z
last-modified: 2020-06-08T23:15:23Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    URA10-RIPE
tech-c:     URA10-RIPE


route:     37.157.212.0/24
origin:     AS44395
mnt-by:     MNT-UCOMRIPEADMIN
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2023-10-02T07:29:20Z
last-modified: 2023-10-02T07:29:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]