| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS43754 
PREFIKSY:    AS43754
TRACEROUTE:  37.156.12.0 37.156.12.0
LOOKING GLASS: 37.156.12.0 37.156.12.0
IPv6 in 6to4: 2002:259c:c00::259c:c00

IR
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.156.12.0 - 37.156.12.255
netname:    IR-ASIATECH-NET
descr:     Asiatech Data Transmission Co.
descr:     No.37, Miremad, Motahari street, Tehran, Iran, 1587843111
descr:     FCP license 100-94-16
descr:     Tel: +982191011100
descr:     Fax: +982191011200
country:    IR
admin-c:    ATMN-RIPE
tech-c:     ATTC-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2019-08-18T08:49:56Z
last-modified: 2020-04-02T08:39:10Z
source:     RIPE

role:      Asiatech NOC - Management Area
address:    No.37, Miremad, Motahari street, Tehran, Iran
admin-c:    SY88-RIPE
tech-c:     SY88-RIPE
abuse-mailbox: abuse@asiatech.ir
nic-hdl:    ATMN-RIPE
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2014-09-27T09:16:24Z
last-modified: 2020-03-28T07:06:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Asiatech NOC - Technical Area
address:    No.37, Miremad, Motahari street, Tehran, Iran
admin-c:    SY88-RIPE
tech-c:     SY88-RIPE
abuse-mailbox: abuse@asiatech.ir
nic-hdl:    ATTC-RIPE
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2014-09-27T09:09:28Z
last-modified: 2020-03-28T06:49:35Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.156.12.0/24
origin:     AS41689
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2020-03-07T13:31:57Z
last-modified: 2020-03-07T13:31:57Z
source:     RIPE


route:     37.156.12.0/24
origin:     AS43754
mnt-by:     ASIATECH-MNT
created:    2020-03-07T13:27:43Z
last-modified: 2020-03-07T13:27:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]