| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57907 
PREFIKSY:    AS57907
TRACEROUTE:  37.152.48.0 po-5.lon-hex-csr-01.cloudconnx.net
LOOKING GLASS: 37.152.48.0 po-5.lon-hex-csr-01.cloudconnx.net
IPv6 in 6to4: 2002:2598:3000::2598:3000

GB
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.152.48.0 - 37.152.48.63
netname:    ccx-core-ptp-01
country:    GB
admin-c:    CN3555-RIPE
tech-c:     CN3555-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     CLOUDCONNX-MNT
created:    2018-10-26T10:02:29Z
last-modified: 2018-10-26T10:02:29Z
source:     RIPE

role:      CloudConnX NOC
address:    CloudConnX Limited
address:    1 Grove Road
address:    Eastbourne
address:    BN21 4TW
phone:     +44 (0) 845 4500550
admin-c:    TR3143-RIPE
tech-c:     TR3143-RIPE
nic-hdl:    CN3555-RIPE
mnt-by:     CLOUDCONNX-MNT
created:    2015-11-03T12:14:51Z
last-modified: 2018-11-05T15:44:55Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.152.48.0/21
descr:     CloudConnX Limited
origin:     AS57907
mnt-by:     CLOUDCONNX-MNT
created:    2012-04-02T12:33:54Z
last-modified: 2012-04-02T12:33:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]