| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS271932 
PREFIKSY:    AS271932
TRACEROUTE:  37.148.216.0 37.148.216.0
LOOKING GLASS: 37.148.216.0 37.148.216.0
IPv6 in 6to4: 2002:2594:d800::2594:d800

DO
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.148.216.0 - 37.148.219.255
netname:    IPXO
org:      ORG-iiL16-RIPE
country:    DO
admin-c:    LW1018-RIPE
tech-c:     LW1018-RIPE
abuse-c:    IPXO834
status:     SUB-ALLOCATED PA
mnt-by:     idear4businessuk-mnt
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-01-21T15:52:40Z
last-modified: 2022-03-19T06:14:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-iiL16-RIPE
org-name:    idear4business international LTD
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Chase Business Centre,
        39-41 Chase Side,
address:    N14 5BP
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441143150058
fax-no:     +441143150058
mnt-ref:    idear4businessuk-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     idear4businessuk-mnt
tech-c:     LW1018-RIPE
admin-c:    LW1018-RIPE
admin-c:    ML12900-RIPE
abuse-c:    IO745-RIPE
created:    2011-05-09T09:00:08Z
last-modified: 2021-08-05T14:24:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     host master
address:    Chase Business Centre
address:    39-41 Chase Side
address:    London,N14 5BP
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447010044653
nic-hdl:    LW1018-RIPE
mnt-by:     idear4businessuk-mnt
created:    2011-03-07T10:35:28Z
last-modified: 2021-08-05T13:55:28Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.148.216.0/23
origin:     AS271932
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2021-07-12T20:59:01Z
last-modified: 2023-06-14T12:39:33Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]