| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS399641 
PREFIKSY:    AS399641
TRACEROUTE:  37.140.250.0 37.140.250.0
LOOKING GLASS: 37.140.250.0 37.140.250.0
IPv6 in 6to4: 2002:258c:fa00::258c:fa00

US
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.140.250.0 - 37.140.250.255
netname:    UA-IDS5-20210921
country:    UA
org:      ORG-LLC57-RIPE
admin-c:    IA6651-RIPE
tech-c:     IA6651-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     lir-ua-ids-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-10-06T11:47:20Z
last-modified: 2023-10-06T11:47:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LLC57-RIPE
org-name:    LIMITED LIABILITY COMPANY "I.D.STRATEGY"
country:    UA
org-type:    LIR
address:    bld. 8, Borshchahivska str.
address:    03055
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380 93 317 1007
admin-c:    IA6651-RIPE
tech-c:     IA6651-RIPE
abuse-c:    AR66506-RIPE
mnt-ref:    lir-ua-ids-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ua-ids-1-MNT
created:    2021-11-19T07:32:44Z
last-modified: 2022-03-21T19:03:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IA6596-RIPE
address:    UKRAINE
address:    Kyiv
address:    03055
address:    bld. 8, Borshchahivska str.
phone:     +380 93 317 1007
nic-hdl:    IA6651-RIPE
mnt-by:     lir-ua-ids-1-MNT
created:    2021-11-19T07:32:44Z
last-modified: 2021-11-19T07:32:44Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.140.250.0/24
origin:     AS134526
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-05-29T09:42:32Z
last-modified: 2022-05-29T09:42:32Z
source:     RIPE


route:     37.140.250.0/24
origin:     AS211237
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-06-29T06:35:44Z
last-modified: 2023-06-14T12:39:33Z
source:     RIPE


route:     37.140.250.0/24
origin:     AS399641
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-07-29T21:56:29Z
last-modified: 2022-07-29T21:56:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]