| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS44534 
PREFIKSY:    AS44534
TRACEROUTE:  37.140.168.0 37.140.168.0
LOOKING GLASS: 37.140.168.0 37.140.168.0
IPv6 in 6to4: 2002:258c:a800::258c:a800

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.140.168.0 - 37.140.168.127
netname:    YANDEX-37-140-168-0
status:     ASSIGNED PA
country:    RU
descr:     Yandex enterprise network
admin-c:    YNDX1-RIPE
tech-c:     YNDX1-RIPE
remarks:    INFRA-AW
org:      ORG-YA1-RIPE
mnt-by:     YANDEX-MNT
source:     RIPE
created:    2012-05-14T13:46:52Z
last-modified: 2022-04-05T15:27:55Z

organisation:  ORG-YA1-RIPE
org-name:    YANDEX LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    LVA TOLSTOY STREET, 16
address:    119021
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957397000
fax-no:     +74957397070
admin-c:    MK24579-RIPE
admin-c:    AUR2-RIPE
admin-c:    EM3673-RIPE
abuse-c:    YAH6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YANDEX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2004-04-22T14:39:02Z
last-modified: 2023-07-17T08:05:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yandex LLC Network Operations
address:    Yandex LLC
address:    16, Leo Tolstoy St.
address:    119021
address:    Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 739 7000
fax-no:     +7 495 739 7070
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Points of contact for Yandex LLC Network Operations
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Routing and peering issues: noc@yandex.net
remarks:    trouble: SPAM issues: abuse@yandex.ru
remarks:    trouble: Network security issues: abuse@yandex.ru
remarks:    trouble: Mail issues: postmaster@yandex.ru
remarks:    trouble: General information: info@yandex.ru
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
admin-c:    MK24579-RIPE
tech-c:     EM3673-RIPE
tech-c:     AUR2-RIPE
nic-hdl:    YNDX1-RIPE
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2002-06-07T05:35:50Z
last-modified: 2021-08-23T16:42:06Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@yandex.ru


route:     37.140.168.0/24
descr:     Yandex enterprise network
origin:     AS44534
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2023-11-08T15:26:12Z
last-modified: 2023-11-08T15:26:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]