| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS34665 
PREFIKSY:    AS34665
TRACEROUTE:  37.139.48.0 37.139.48.0
LOOKING GLASS: 37.139.48.0 37.139.48.0
IPv6 in 6to4: 2002:258b:3000::258b:3000

CH
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.139.44.0 - 37.139.59.255
netname:    RU-PIN-20120224
country:    RU
org:      ORG-PINl1-RIPE
admin-c:    PINl1-RIPE
tech-c:     PINl1-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PIN
mnt-lower:   MNT-PINSUPPORT
mnt-lower:   MNT-PIN
mnt-routes:   UKSERVERS-MNT
created:    2020-11-18T15:16:18Z
last-modified: 2020-11-18T15:16:18Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PINl1-RIPE
org-name:    Petersburg Internet Network ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Sofijskaya 48, building 4, appt. H-11
address:    192236
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126772525
fax-no:     +78123093916
admin-c:    MNV32-RIPE
tech-c:     SEO-RIPE
abuse-c:    PIN44050-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-PIN
mnt-ref:    MNT-PINSUPPORT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PIN
created:    2009-05-28T09:40:17Z
last-modified: 2021-06-11T23:12:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PIN ROLE
address:    Russia, SPb, Sedova 80
admin-c:    MNV32-RIPE
tech-c:     PIN44050-RIPE
nic-hdl:    PINl1-RIPE
mnt-by:     MNT-PIN
created:    2009-06-05T11:00:46Z
last-modified: 2013-06-08T06:15:36Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.139.48.0/23
descr:     PIN DC
origin:     AS34665
mnt-by:     MNT-PIN
mnt-by:     MNT-PINSUPPORT
created:    2024-03-14T06:29:45Z
last-modified: 2024-03-14T06:29:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]