| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57433 
PREFIKSY:    AS57433
TRACEROUTE:  37.114.38.0 37.114.38.0
LOOKING GLASS: 37.114.38.0 37.114.38.0
IPv6 in 6to4: 2002:2572:2600::2572:2600

DE
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.114.38.0 - 37.114.38.0
netname:    INTERCOLO-FRA1
descr:     intercolo.net - IP-network - Frankfurt am Main
country:    DE
admin-c:    iRC4-RIPE
tech-c:     iRC4-RIPE
abuse-c:    iRC4-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2024-05-09T12:49:25Z
last-modified: 2024-05-09T12:49:25Z
source:     RIPE

role:      intercolo Ripe Coordination
address:    INTERCOLO GMBH
address:    Carl-Goerdeler-Strae 114
address:    60320 FRAKFURT
address:    GERMANY
phone:     +49.69564060
remarks:
remarks:    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
remarks:    * In case of abuse like SPAM, Hack Attacks, Scans, etc. *
remarks:    * please mail to: --> abuse [@] intercolo.net <-- *
remarks:    * Inquiries can only be processed, *
remarks:    * if sent to the correct address *
remarks:    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
remarks:
abuse-mailbox: abuse@intercolo.net
admin-c:    ICMG-RIPE
tech-c:     ICMG-RIPE
nic-hdl:    iRC4-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2011-06-16T12:35:42Z
last-modified: 2024-03-18T14:09:13Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.114.38.0/24
origin:     AS57433
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2024-03-18T14:05:49Z
last-modified: 2024-03-18T14:05:49Z
source:     RIPE


route:     37.114.38.0/24
descr:     as59592
origin:     as59592
mnt-by:     mnt-intercolo
created:    2022-06-04T13:58:18Z
last-modified: 2022-06-04T13:58:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]