| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42610 
PREFIKSY:    AS42610
TRACEROUTE:  37.110.0.0 broadband-37-110-0-0.ip.moscow.rt.ru
LOOKING GLASS: 37.110.0.0 broadband-37-110-0-0.ip.moscow.rt.ru
IPv6 in 6to4: 2002:256e:000::256e:000

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.110.0.0 - 37.110.63.255
netname:    NCN-BBCUST
descr:     NCNET Broadband customers
country:    RU
admin-c:    NCN7-RIPE
tech-c:     NCN7-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     NCNET-MNT
mnt-lower:   NCNET-MNT
created:    2012-02-08T09:55:25Z
last-modified: 2012-02-08T09:55:25Z
source:     RIPE

role:      NCNET NCC Operations
address:    National Cable Networks
address:    Nagatinskaya str., 1, bldn. 26
address:    117105 Moscow, Russia
org:      ORG-NCN1-RIPE
admin-c:    RVP-RIPE
tech-c:     RVP-RIPE
phone:     +7 495 6859542
fax-no:     +7 495 6859530
mnt-by:     NCNET-MNT
nic-hdl:    NCN7-RIPE
created:    2007-03-26T07:46:58Z
last-modified: 2015-10-12T11:53:05Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@moscow.rt.ru


route:     37.110.0.0/17
descr:     NCNET
origin:     AS42610
mnt-by:     NCNET-MNT
mnt-lower:   NCNET-MNT
created:    2012-02-08T09:59:36Z
last-modified: 2012-02-08T09:59:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]