| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16322 
PREFIKSY:    AS16322
TRACEROUTE:  37.10.64.0 37.10.64.0
LOOKING GLASS: 37.10.64.0 37.10.64.0
IPv6 in 6to4: 2002:250a:4000::250a:4000

IR
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.10.64.0 - 37.10.67.255
netname:    IR-PARS-20111215
org:      ORG-PO1-RIPE
admin-c:    PNOC5-RIPE
tech-c:     PNOC5-RIPE
country:    IR
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
mnt-routes:   PARSONLINE-MNT
created:    2015-10-01T11:45:47Z
last-modified: 2016-10-09T05:25:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PO1-RIPE
org-name:    Parsan Lin Co. PJS
country:    IR
org-type:    LIR
address:    222 Khoramshahr Ave
address:    15337
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98 21 8220 8333
fax-no:     +98 21 8874 9505
admin-c:    MR17275-RIPE
admin-c:    HL591-RIPE
admin-c:    AG16687-RIPE
admin-c:    AF11961-RIPE
admin-c:    RF489-RIPE
admin-c:    AE551-RIPE
admin-c:    TR4398-RIPE
mnt-ref:    PARSONLINE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
abuse-c:    PNOC5-RIPE
created:    2004-04-17T11:28:21Z
last-modified: 2023-10-16T06:55:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ParsOnline Network Operations Center
address:    224 Khoramshahr ave., No. 6C
address:    Tehran 15337
address:    Iran
phone:     +98 21 8220 8333
fax-no:     +98 21 8874 9505
abuse-mailbox: abuse@parsonline.net
admin-c:    MR17275-RIPE
admin-c:    AG16687-RIPE
admin-c:    AH13432-RIPE
admin-c:    AN32129-RIPE
tech-c:     MR17275-RIPE
tech-c:     AG16687-RIPE
tech-c:     AH13432-RIPE
tech-c:     AN32129-RIPE
nic-hdl:    PNOC5-RIPE
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
created:    2007-06-30T09:51:28Z
last-modified: 2020-06-03T13:25:27Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.10.64.0/22
descr:     Parsonline Routes
origin:     AS16322
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
created:    2015-10-02T08:48:43Z
last-modified: 2015-10-02T08:48:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]