| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  37.1.170.0 37-1-170-0.ip.skylogicnet.com
LOOKING GLASS: 37.1.170.0 37-1-170-0.ip.skylogicnet.com
IPv6 in 6to4: 2002:2501:aa00::2501:aa00

GB
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN





Found a referral to whois.ripe.net.





inetnum:    37.1.170.0 - 37.1.172.255
netname:    GB-NET_Skylogic
country:    GB
geoloc:     51.5073219 -0.1276474
admin-c:    AP113-RIPE
tech-c:     SNCC1-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     SKYLOGIC-MNT
created:    2020-11-30T16:34:36Z
last-modified: 2020-11-30T16:34:36Z
source:     RIPE

role:      SKYLOGIC - Network Control Center
address:    SKYLOGIC SPA
address:    Via Centallo, 72
address:    10156 Torino (TO)
address:    Italy
phone:     +39 011 2738700
fax-no:     +39 011 2738777
remarks:    +-------------------------------------------+
remarks:    | Send report of network abuse/spam only  |
remarks:    | to: abuse@skylogicnet.com         |
remarks:    | If you report abuse to any other address |
remarks:    | you will get no response         |
remarks:    +-------------------------------------------+
remarks:    | For any questions: http://www.skylogic.it |
remarks:    +-------------------------------------------+
abuse-mailbox: abuse@skylogicnet.com
admin-c:    AP113-RIPE
tech-c:     MIS13-RIPE
tech-c:     RV44-RIPE
tech-c:     PA10105-RIPE
nic-hdl:    SNCC1-RIPE
mnt-by:     SKYLOGIC-MNT
created:    2004-08-19T08:50:27Z
last-modified: 2023-09-08T11:52:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arduino Patacchini
address:    EUTELSAT S.A.
address:    European Telecommunications Satellite Organization
address:    70, rue Balard
address:    F-75502 Paris Cedex 15
address:    France
phone:     +33 1 53984873
fax-no:     +33 1 53984664
nic-hdl:    AP113-RIPE
mnt-by:     SKYLOGIC-MNT
created:    2003-06-11T13:34:28Z
last-modified: 2004-10-13T15:41:47Z
source:     RIPE


route:     37.1.170.0/24
descr:     SKYLOGIC FR IPV4 NETWORK
origin:     AS29286
mnt-by:     SKYLOGIC-MNT
mnt-by:     mnt-ch-viasat-1
created:    2022-04-06T09:41:33Z
last-modified: 2022-04-07T07:52:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]