| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35393 
PREFIKSY:    AS35393
TRACEROUTE:  37.0.75.0 37.0.75.0
LOOKING GLASS: 37.0.75.0 37.0.75.0
IPv6 in 6to4: 2002:2500:4b00::2500:4b00

FR
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.0.72.0 - 37.0.75.255
netname:    NUXIT
country:    FR
org:      ORG-AN24-RIPE
admin-c:    MC13235-RIPE
tech-c:     IN692-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     ISPFR-MNT
mnt-lower:   ISPFR-MNT
mnt-routes:   ISPFR-MNT
created:    2012-02-24T13:47:58Z
last-modified: 2016-06-21T16:37:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AN24-RIPE
org-name:    NUXIT s.a.r.l.
org-type:    OTHER
address:    400 avenue Roumanille BP 309
address:    06906
address:    Sophia Antipolis Cedex
address:    FRANCE
phone:     +33899563600
fax-no:     +33483335262
admin-c:    PFMO1-RIPE
tech-c:     IN692-RIPE
abuse-c:    IN692-RIPE
mnt-ref:    ISPFR-MNT
mnt-by:     ISPFR-MNT
created:    2007-10-19T08:54:23Z
last-modified: 2021-07-19T10:48:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NUXIT Technical Contacts
address:    NUXIT
address:    400 avenue Roumanille BP 309
address:    06906 Sophia Antipolis Cedex
address:    France
abuse-mailbox: abuse@nuxit.com
admin-c:    PFMO1-RIPE
tech-c:     PFMO1-RIPE
mnt-by:     ISPFR-MNT
nic-hdl:    IN692-RIPE
created:    2008-12-04T11:52:02Z
last-modified: 2021-07-19T10:46:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mathieu Chouteau
address:    NUXIT
address:    400 avenue Roumanille
address:    BP 309
address:    06906 Sophia Antipolis Cedex
phone:     +33 899 56 36 00
mnt-by:     ISPFR-MNT
nic-hdl:    MC13235-RIPE
created:    2008-10-13T10:18:41Z
last-modified: 2017-10-30T22:03:11Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.0.75.0/24
descr:     NUXIT-MAGIC
origin:     AS35393
mnt-by:     ISPFR-MNT
created:    2018-01-26T13:37:55Z
last-modified: 2018-01-26T13:37:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]