| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS44477 STARK-INDUSTRIES
PREFIKSY:   STARK-INDUSTRIES AS44477
TRACEROUTE:  2a13:6300:: 2a13:6300::
LOOKING GLASS: 2a13:6300:: 2a13:6300::

inet6num:    2a13:6300::/32
netname:    STARK
org:      ORG-SISL18-RIPE
country:    DK
admin-c:    SICK1337-RIPE
tech-c:     SICK1337-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2023-04-25T09:36:02Z
last-modified: 2023-04-25T09:36:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SISL18-RIPE
org-name:    STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD.
org-type:    OTHER
address:    71-75, Shelton Street
address:    Covent Garden
address:    London
address:    WC2H 9JQ
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442045770080
abuse-c:    SICK1337-RIPE
mnt-ref:    STARK-MNT
mnt-ref:    MEREZHA-MNT
mnt-ref:    MNT-DGTL
mnt-ref:    LVNET-MNT
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-02-11T19:47:43Z
last-modified: 2024-04-04T10:53:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Stark Industries Solutions NOC
address:    UNITED KINGDOM
address:    WC2H 9JQ
address:    London
address:    Covent Garden
address:    71-75, Shelton Street
phone:     +441234416080
abuse-mailbox: abuse@stark-industries.solutions
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact     *
remarks:    * abuse@stark-industries.solutions            *
remarks:    * The contents of your abuse email will be        *
remarks:    * forwarded directly on to our client for        *
remarks:    * handling.                       *
remarks:    **********************************************************
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * Any questions on Peering/Routing please send to    *
remarks:    * noc@stark-industries.solutions             *
remarks:    **********************************************************
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * Any police request please send to           *
remarks:    * police@stark-industries.solutions           *
remarks:    **********************************************************
remarks:
nic-hdl:    SICK1337-RIPE
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-02-11T01:48:55Z
last-modified: 2022-12-21T20:26:43Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a13:6300::/32
origin:     AS44477
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2023-04-25T09:36:52Z
last-modified: 2023-04-25T09:36:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]