| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS44477 STARK-INDUSTRIES
PREFIKSY:   STARK-INDUSTRIES AS44477
TRACEROUTE:  2a11:3802:: 2a11:3802::
LOOKING GLASS: 2a11:3802:: 2a11:3802::

inet6num:    2a11:3802::/32
descr:     STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD
netname:    STARK-INDUSTRIES
mnt-by:     STARK-MNT
org:      ORG-SISL18-RIPE
country:    SE
admin-c:    SICK1337-RIPE
tech-c:     SICK1337-RIPE
created:    2022-07-19T13:43:14Z
last-modified: 2022-07-19T13:43:14Z
source:     RIPE
status:     ASSIGNED

organisation:  ORG-SISL18-RIPE
org-name:    STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD.
org-type:    OTHER
address:    71-75, Shelton Street
address:    Covent Garden
address:    London
address:    WC2H 9JQ
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +37369933122
abuse-c:    SICK1337-RIPE
mnt-ref:    STARK-MNT
mnt-ref:    MEREZHA-MNT
mnt-ref:    MNT-DGTL
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-02-11T19:47:43Z
last-modified: 2023-07-20T15:47:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Stark Industries Solutions NOC
address:    UNITED KINGDOM
address:    WC2H 9JQ
address:    London
address:    Covent Garden
address:    71-75, Shelton Street
phone:     +441234416080
abuse-mailbox: abuse@stark-industries.solutions
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact     *
remarks:    * abuse@stark-industries.solutions            *
remarks:    * The contents of your abuse email will be        *
remarks:    * forwarded directly on to our client for        *
remarks:    * handling.                       *
remarks:    **********************************************************
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * Any questions on Peering/Routing please send to    *
remarks:    * noc@stark-industries.solutions             *
remarks:    **********************************************************
remarks:
remarks:    **********************************************************
remarks:    * Any police request please send to           *
remarks:    * police@stark-industries.solutions           *
remarks:    **********************************************************
remarks:
nic-hdl:    SICK1337-RIPE
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-02-11T01:48:55Z
last-modified: 2022-12-21T20:26:43Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a11:3802::/32
origin:     AS44477
mnt-by:     STARK-MNT
created:    2022-07-19T21:15:10Z
last-modified: 2022-07-19T21:15:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]