| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.69.45 (lg) / ec2-54-162-69-45.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:452d::36a2:452d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS210051 telli
PREFIKSY:   telli AS210051
TRACEROUTE:  2a10:9180:: 2a10:9180::
LOOKING GLASS: 2a10:9180:: 2a10:9180::

inet6num:    2a10:9180::/29
netname:    FR-TELLI-20201209
country:    FR
org:      ORG-TS555-RIPE
admin-c:    GM25249-RIPE
tech-c:     GM25249-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-telli-1-MNT
created:    2020-12-09T14:35:12Z
last-modified: 2020-12-09T14:35:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS555-RIPE
org-name:    TELLI SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    5, IMPASSE LA SAPINIERE
address:    57855
address:    SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
address:    FRANCE
phone:     +33604582562
admin-c:    GM25249-RIPE
tech-c:     GM25249-RIPE
abuse-c:    AR61467-RIPE
mnt-ref:    fr-telli-1-MNT
mnt-by:     fr-telli-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-12-07T15:33:29Z
last-modified: 2020-12-16T09:22:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GREGORY MADIER
address:    5, IMPASSE LA SAPINIERE
address:    57855
address:    SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
address:    FRANCE
phone:     +33604582562
nic-hdl:    GM25249-RIPE
mnt-by:     fr-telli-1-MNT
created:    2020-12-07T15:33:29Z
last-modified: 2020-12-07T15:33:29Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a10:9180::/29
origin:     AS210051
mnt-by:     fr-telli-1-MNT
created:    2020-12-11T13:13:49Z
last-modified: 2020-12-11T13:13:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]